Case studies

Miért fontosak a gépek működését vizsgáló értesítések?

22.08.2023.
2 mins

Helyzetbemutatás

Szofverünk többszöri figyelmeztető üzene hívta fel a figyelmet Parnerünk külterületi telephelyén tapasztalható jelenségre, amelynél a műszakkezdésnél, a hajnali órákban a feszültség rendszeresen nem éri a szabványos szintet.

Ügyfelünknél az almérés nem a főmérőnél, hanem a végpontokon, a gépek előtt történik, így ez a jelenség lehet belső kábelezési kapacitás, illetve kábelkeresztmet probléma, vagy pedig eredhet a szolgáltatótól származó nem megfelelő minőségű áram használatától.

Megoldás

A Wenerate szoftverben lekérdezhető hosszútávú mérésekből kiderült, hogy egy-egy gépen/kábelen mi a jellemző áramerősség, és hogy ez megfelel-e a kábel fizikai áramterhelhetőségének – amely a kábel keresztmetszetével áll összefüggésben.

Volt olyan kábel, amelynél jelentős melegedést tapasztaltunk üzem közben a helyszíni bejárás alkalmával, amely egyértelműen a kábel alulméretezettségét jelzi – ez is lehet oka a végponton mért alacsonyabb feszültségszintnek. Javasoltuk ezeknek a kábeleknek a nagyobb keresztmetszetűre való cserélését, vagy pedig a gépek áthelyezését.

Eredmények

A Partnerünknél a három műszakos munkarend miatt évente akár – 6000 órát is bekapcsolva tölthetnek a berendezések. Egy-egy kábel esetében a keresztmetszetből adódó számított melegedéses veszteség elérte az 1000 wattot, azaz egyetlen kábelen 6000 kWh/év veszteség is jelentkezhet, amely kettő kisebb méretű családi ház éves villamosenegia felhasználása. A vállalat berendezései közül több olyan is van, amely érzékeny az alulfeszültségre – így az akár a berendezés hibás működését is okozhatja.

Szofverünk több olyan funkciója is van, amely a gépek működését vizsgálja, és az abban tapasztal rendellenes működéséről közel azonnali értesítést küld a Felhasználónak. Ezek együttes használatával az üzletileg kritikus gépek működéséről távolról is elérhető információkhoz jutnak Ügyfeleink.


Contact

Contact us for more information!

Our staff are at your disposal for any questions