Adatkezelés

A [Wenerate Korlátolt Felelősségű Társaság] (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok (GDPR, Info tv.) előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Szolgáltató személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon a www.wenerate.com weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) látogató személyek személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azokat hogyan gyakorolhatja

A Tájékoztatóban olvasható fontosabb fogalmak jelentéséről az 1. számú mellékletben tájékozódhat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót!

 1. Ki kezeli a személyes adatokat?

A Tájékoztató tartalmával, illetve a személyes adatok gyakorlásával összefüggő jogokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érhető el további információ:

Adatkezelő neve

[Wenerate Korlátolt Felelősségű Társaság]

Székhely

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.

Elérhetőség

E-mail: [hello@wenerate.com]
Telefonszám: [+36309029536]
Levelezési cím: [9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.]

Honlap

[www.wenerate.com]

Nyilvántartó bíróság

Fővárosi Törvényszék

Cégjegyzékszám

01-09-358668

Adószám

27951222-2-08

 1. Milyen adatokat kezelünk, milyen célból és milyen jogalapon?

Ügyfeleink személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra. A Szolgáltató különösen az alábbi célok érdekében gyűjti, kezeli, használja fel, tárolja vagy kezeli más módon Ügyfelei adatait:

 

 1. Általános kapcsolatfelvétel
  • szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása érdekében;

 

 1. Weboldalra történő regisztráció
  • a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztráció létrehozása;

 

 1. Közműszolgáltató cégek részre továbbítás (hozzájárulás esetén)
  • Közműszolgáltató cégek részére történő továbbítás;

 

 1. Referálás energetikai tanácsadóknak (hozzájárulás esetén)
  • professzionális tanácsadók részére történő kiajánlás;

 

 1. Cookie-k (sütik) kezelése, analitika
  • weboldalakra jellemző cookie-k a felhasználók azonosítása és a weboldalt látogatók nyomon követése
 2. Referálás partnercégek számára (hozzájárulás esetén)
  • együttműködő partnerek számára történő kiajánlás (pl. pályázatíró cégek, kivitelező cégek stb.)
 3. Műszaki, mérnöki, energetikai számítások
  • Ügyfelek adatainak használata számítások elvégzésére, származtatott adatok előállítására
 4. Tanácsadás
  • Ügyfelek adatainak használata energetikai, műszaki, mérnöki tanácsadás és javaslatok megfogalmazása céljából

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatkezelési célonként kategorizált teljes körű, így különösen az alkalmazott jogalapokkal kapcsolatos információkat a Tájékoztató 2. számú mellékletében olvashat.

Cookik kezelése, analitika

A Weboldal analitikai célokra adatot gyűjt a látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről és a Weboldal egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizált, illetve aggregált adatok, azaz azokból nem vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, ugyanakkor sok kerülhet IP címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra. A cookie-k olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják az Ön számítógépét, és tárolják a vonatkozó technikai adatokat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. Tekintettel arra, hogy az IP címek személyes adatnak tekinthetőek, illetve arra, hogy az Ön számítógépén a cookie-k kerülhetnek tárolásra, ezért a jelen Tájékoztató a cookie-kkal összefüggő adatkezelésekre is irányadó. A cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben cookie-k számítógépén való elhelyezését nem kívánja, azokat a Weboldalhoz való hozzáférést megelőzően a böngészője beállítások menüjében letilthatja.

Az analitikai adatkezelés célja, hogy pontos visszajelzést kapjunk a Weboldal látogatottságáról (statisztikai cél). A Weboldal kizárólag összesített, személyes információt nem tartalmazó adatot szolgáltat (pl. a Weboldalon található linkekre való kattintások számával vagy az oldal látogatóinak országával összefüggésben). Az analitikai adatokat kizárólag a Szolgáltató ismerheti meg. Az analitikai adatokat a Weboldal tárhelyszolgáltatója is kezelheti, és aggregált formában felhasználhatja a szolgáltatása népszerűsítése érdekében. 

 1. Meddig őrizzük meg az adatokat?

Amennyiben az adatkezelési tevékenységünk az Ön hozzájárulásán alapul, a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben az adatkezelési tevékenységünk jogalapja az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés megkötése és az abban foglaltak teljesítése abban az esetben az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig tároljuk.

 

Az egyes adatkezelési célokhoz rendelt megőrzési időtartamokról részletesen a Tájékoztató 2. számú mellékletében tájékozódhat.

 1. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

 

A Szolgáltató a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket tesz. Az adathoz kizárólag megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező, felhatalmazott munkatársaink férhetnek hozzá a szükséges hozzáférés elve alapján, az alkalmazandó jog által megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékig.

 

Minden szükséges intézkedést megteszünk Ügyfeleink személyes adatainak védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

 

 1. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

 

Amennyiben hozzájárulását adja, az Ön személyes adatait a Szolgáltató továbbíthatja a Weboldalt használó professzionális energetikai tanácsadó cégek, mint önálló adatkezelők részére annak érdekében, hogy azok személyre szabott ajánlatokkal kereshessék meg Önt.

 

Hozzájárulása esetén az alábbi energetikai tanácsadó cégek részére továbbítjuk az adatait:

Név

Elérhetőség

Wattmanager Kft.

 www.wattmanager.com

info@wattmanager.hu

2131 Göd, Rómaiak útja 8.

 

Amennyiben hozzájárulását adja, az Ön személyes adatait a Szolgáltató továbbítja a Weboldalt használó együttműködő társaságok, mint önálló adatkezelők részére annak érdekében, hogy [_].

 

Hozzájárulása esetén az alábbi együttműködő cégek részére továbbítjuk az adatait:

Név

 

 European Conformity Check Kft.

www.european.hu

info@european.hu
1138 Budapest, Meder utca 8. D. ép. 3. em. 1.

Materal Group Kft.

https://materal.energiagazdasag.hu/
 iroda@hu.materal.eu
1123 Budapest, Kékgolyó u. 6/2.

Tiszta Energiák Kft.

https://www.tisztaenergiak.hu/
info@tisztaenergiak.hu
1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

Wagner Solar Hungária Kft.

https://wagnersolar.hu/
info@wagnersolar.hu
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Pentele Solar Kft.

https://pentelesolar.hu/
info@pentelesolar.hu

1062 Budapest, Székely Bertalan utca 5. 3. emelet 1.

 

A címzettek aktuális listáját az Ön kérése esetén rendelkezésére  .

 

 1. Adatfeldolgozás és kiszervezés

A Szolgáltató bizonyos szolgáltatások nyújtása vagy tevékenységek végzése érdekében harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe amely harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján, a Szolgáltató nevében és az általunk meghatározott valamely konkrét célból kezelik a személyes adatokat.

Az Adatfeldolgozók tevékenységük ellátása során bizonyos esetekben hozzáférhetnek az Ügyfelek személyes adataihoz és jogosultak azokat megismerni. Az ilyen esetekben a Szolgáltató megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében és ilyen intézkedések alkalmazását követeli meg az Adatfeldolgozóitól is.

Az Ön személyes adatainak továbbítása az alábbi címzettek részére történik:

Adatfeldolozó megnevezése

Adatfeldolozó tevékenysége

DigitalOcean

Tárhely szolgáltatás

AWS

Levelezési szerver

Stripe

Fizetési és előfizetést kezelő szolgáltatás

Az Adatkezelés során a Társaság az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba nem továbbítja.

 1. Közös adatkezelés

 

Ügyfeleink személyes adatai kezelésének bizonyos céljait és az adatkezelés során alkalmazott eszközöket a Szolgáltató és a enerate Kft. (székhely: 2131 Göd, Rómaiak útja 8.; cégjegyzékszám: 13-09-185542) közösen határozza meg. Mivel a személyes adatok a biztonsága azok közösen történő kezelése során is kiemelt fontossággal bír mind a Szolgáltató mind a Wattmanager Kft. számára, ezért megállapodásban rögzítettük a személyes adatok megfelelő védelmének biztosításával kapcsolatos kötelezettségeink és felelősségünk megoszlását.

 

Közös adatkezelés esetén az alábbi 8. pontban meghatározott jogok az előbb említett megállapodástól függetlenül mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatók. A megállapodás lényegéről további részleteket az Adatkezelő fenti elérhetőségein lehet megtudni.

 1. Az Ön jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:

 • a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
 • a személyes adatai helyesbítését kérni;
 • a személyes adatai törlését kérni;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
 • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen; illetve
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató valamely okból nem tesz intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt.

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.

Abban az esetben, ha megalapozottságára vonatkozó kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük Öntől.

Az Ön jogai gyakorlásának teljessége érdekében a Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást nyújtunk e címzettekről.

 • A hozzáféréshez való jog

Ön kérheti a Szolgáltatótól, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

 • az Adatkezelés célja(i);
 • a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
 • azon Címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
 • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
 • az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
 • ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal megtörténte vagy meg nem történte, illetve automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az milyen várható következményekkel jár Önre.

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

 • A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy a Szolgáltató által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait egészítsük ki.

 • A törléshez való jog

Ön kérheti, hogy a Szolgáltató késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben:

 • a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Tájékoztató 8.6. pontjának megfelelően sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;
 • a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;
 • a Személyes Adatokat a Szolgáltató alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az Adatkezelés:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a Személyes Adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 • az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a Személyes Adatokra az Adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az Adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk:

 • az Adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az Adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Tájékoztató 8.3 pontjában részletezett törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az Adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a Személyes Adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes Adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése ellen, kivéve, ha az Adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 • Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

A Szolgáltatónál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Szolgáltató biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

 • Személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok gyakorlásának módja

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jelen tájékoztatóba foglalt jogait a Szolgáltató irodájában személyesen vagy meghatalmazott útján, vagy a Szolgáltató részére küldött levélben, vagy az info@wenerate.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

 • A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult panaszt benyújtani a Szolgáltatónál, vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A Magyarországon működő felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 • Bírósághoz fordulás

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott 9.1. pontban említett panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

 1. Egyéb körülmények

Jelen Tájékoztató 2020. [hónap] [nap]. napjától hatályos. A Tájékoztatót a Szolgáltató bármikor jogosult módosítani, amelyről Önnek előzetesen tájékoztatást adunk. A Tájékoztató módosulásáról az Ügyfeleket a wenerate.com/privacy weboldalon keresztül, valamint a hírlevélre feliratkozott személyeket hírlevélen keresztül értesítjük.

A Tájékoztatóban esetlegesen nem feltüntetett egyéb Adatkezelésekre vonatkozóan a jelen Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a jelen Tájékoztatóban nem feltüntetett Adatkezelések körülményeiről, így az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a Személyes Adatok forrásáról, a kezelt Személyes Adatok köréről, az Adatkezelés időtartamáról, a Címzettek kategóriáiról, az automatizált döntéshozatal tényéről, a kötelező adatszolgáltatás tényéről valamint annak elmaradásának lehetséges következményeiről, valamint a közös Adatkezelés tényéről és esetlegesen az annak alapjául szolgáló megállapodás lényeges tartalmáról az adott Adatkezelést szükségessé tevő eseményre vagy körülményre vonatkozóan, az Adatkezelő által kialakított nyomtatvány vagy egyéb nyilatkozat formanyomtatványa adja meg a tájékoztatást.

 

 

 1. számú melléklet

Fogalmak

Adatkezelő: a Tájékoztató 1. pontjában meghatározott szervezet.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot az Adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a Címzett az Adatkezelőtől illetve az Érintettől különböző harmadik személy-e.

Érintett: az az Ügyfél, akire vonatkozóan az Adatkezelő Személyes Adatnak minősülő bármilyen információt kezel. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Info tv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az Érintett közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható.

Ügyfél: az a személye, aki a Szolgáltató weboldalát látogatja, ott kapcsolatba lép a Szolgáltatóval, szolgáltatást vesz igénybe stb.

A Tájékoztatóban külön nem meghatározott fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.