Case studies

Szakreferensi jelentések: kötelezettség vagy értékes információ?

05.08.2023.
3 mins

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján, egy vállalkozásnak kötelező igénybe vennie egy energetikai szakreferens segítségét, ha az elmúlt 3 évben éves átlagosan a felhasználása:

  • több mint 400 000 kWh elektromos energia,
  • vagy 100 000 m³ földgáz,
  • vagy 3 400 GJ hőmennyiség.

A legtöbb vállalat esetében ennek teljesítése valóban egy kevésbé kívánt kötelettséget jelent, ugyanis az abban megjelenített adatok nem rendelkeznek valós hozzáadott értékkel a Vezetőség számára.

A fenti dilemma állt fenn Ügyfelünk esetében is, aki azzal keresett meg minket, hogy a korábbi szakreferens szolgáltatója által nyújtott minőség nem megfelelő számára - releváns és valós információt nyújtó tartalmat szeretne a szakreferensi jelentéseiben látni. 

A vállalat a gépipar területén tevékenykedik, magas energiafelhasználással – így energetikai jelentések készítése, az azokból levont következtetések mérlegelése, energiahatékonysági törekvések elérése kiemelten fontos számára.

Első lépésként Ügyfeleinktől bekérjük az adott évet megelőző évtől kezdődően a fogyasztási adatokat, így a referencia évvel történő összehasonlítás segítségével az éves tendenciák is láthatóvá válnak.

Szakreferensi jelentésünkben vizsgáljuk az energiafogyasztást energiahordozók szerint, a fent említett referenciaév viszonylatában, és amennyiben rendelkezésünkre állnak idősoros adatok, megjelenítjük napi csoportosításban is az értékeket.

Szakembereink a jelentés tartalmát kiegészítésekkel, javaslatokkal látják el, így releváns visszajelzést kaphatnak Ügyfeleink az energiafogyasztásukkal, az abban rejlő kiaknázatlan lehetőségekkel kapcsolatban.

A jelentésekhez rendelkezésre áll egy úgynevezett 'publikus profil', amely segítségével a jelentéseket egy egyszerű link formátumban a Vállalat közzé tud tenni akár a honlapján. Ezek az információk a publikus adatokat tartalmazzák, így a kényesebb, akár titkos konkrét számadatok nem kerülnek megjelenítésre.

Emelett lehetőséget biztosítunk a távoli hozzáféréssel rendelkező mérőórák adatainak automatikus importjára, ennek segítségével részletesebb, pontosabb elemzéseket kaphat az Ügyfél, amelett, hogy így egyetlen felületen kezelhetővé és monitorozhatóvá válik az energiafogyasztás.

Szoftverünk lehetőséget biztosít automatikusan elkészített egyedi jelentések létrehozására is. A funkcióban lehetőség van személyreszabottan kiválasztani a jelentések tartalmi moduljait, így akár a különböző társterületeket, pl. pénzügyi vagy menedzsent osztály munkáját segíteni.  Ügyfelünk esetében minden hónapban több órát vett el az energetikus kolléga munkaidejéből a pénzügyi osztály részére készítendő kimutatás manuális elkésztése. A Wenerate szoftverben a használat kezdetén beállításra került több egyedi riportálás is, amely közül az egyik a fent említett pénzügyi osztály számára készített  havi jelentés volt. Ebben egyéni igényeknek megfelelően kerültek kiválasztásra a kívánt vizsgálati blokkok, ilyen volt például a költségmegoszlás energiatípusonként.

Egyedi jelentések a Wenerate szofverben

Egyedi jelentések a Wenerate szofverben

Egy másik egyedileg készített jelentés egészen más célt hivatott szolgálni. A vállalat a széndioxid kibocsájtását rendszeresen figyelemmel kíséri és ezen tendenciák figyelembevételével törekszik a lábnyoma csökkentésén. Erre jó lehetőséget biztostított a témával kapcsolatos egyedi jelentés aktiválása, ahol akár napi, vagy heti felbontásban is monitorozható a folyamat.

Ügyfelünk esetében a földgázfelhasználás kapcsán a nyári fogyasztásokat vizsgáltuk. Az ebben az időszakban történő magas fogyasztást a használati melegvízzel kapcsoltuk össze, és megállapítottuk, hogy érdemes lehet hőszivattyús melegvíztárolók alkalmazása.  A projekt megvalósítását követően az elért energiamegtakarítás mértéke meghaladta a 60%-ot a használati melegvízre fordított földgázfogyasztás tekintetében. 


Contact

Contact us for more information!

Our staff are at your disposal for any questions